Kỹ năng game - Tổng hợp những kinh nghiệm, thủ thuật chơi game online, kynanggame, chơi game online, tải game mobile, game offline, game thủ, gunny, gunny mobi, gunbao

[post_ad]

[Gunbao] Những bộ thẻ bài ứng với các cấp độ skin trung (updating...)

Sau loạt bài giới thiệu các bộ thẻ bài Gunbao (Gun Ngáo), hôm này sẽ là tập hợp những bộ thẻ của từng Skin trung để các gunber (Ngáo Ngơ) có thể tìm ra chiến thuật phù hợp với skin mình định dùng (định nâng).

Bộ thẻ bài gunbao
Bộ thẻ bài gunbao

I. Skin Alice

1. Skin Alice cấp D


Bộ thẻ thuẫn kiếm sỹ gunbao
Bộ thẻ thuẫn kiếm sỹ

2. Skin Alice cấp C


Bộ thẻ đại kiếm sỹ gunbao
Bộ thẻ đại kiếm sỹ

3. Skin Alice cấp B

Bộ thẻ chiến sỹ gunbao
Bộ thẻ chiến sỹ

II. Skin Dante

(Vừa xuất hiện)

1. Skin Dante cấp D

2. Skin Dante cấp C

3. Skin Dante cấp B


III. Skin Emma

1. Skin Emma cấp D

Bộ thẻ đại kiếm sỹ gunbao
Bộ thẻ đại kiếm sỹ

2. Skin Emma cấp C


Bộ thẻ thuẫn kiếm sỹ gunbao
Bộ thẻ thuẫn kiếm sỹ

3. Skin Emma cấp B


Bộ thẻ chiến sỹ gunbao
Bộ thẻ chiến sỹ

IV. Skin Kaguya

1. Skin Kaguya cấp D


Bộ thẻ đại kiếm sỹ gunbao
Bộ thẻ đại kiếm sỹ

2. Skin Kaguya cấp C


Bộ thẻ pháp sư gunbao
Bộ thẻ pháp sư

3. Skin Kaguya cấp B


Bộ thẻ thần quan gunbao
Bộ thẻ thần quan

V. Skin Kazami

1. Skin Kazami cấp D


Bộ thẻ kẻ trộm gunbao
Bộ thẻ kẻ trộm

2. Skin Kazami cấp C


Bộ thẻ thuẫn kiếm sỹ gunbao
Bộ thẻ thuẫn kiếm sỹ

3. Skin Kazami cấp B


Bộ thẻ pháp sư gunbao
Bộ thẻ pháp sư

VI. Skin Kuma

1. Skin Kuma cấp D


Bộ thẻ thuẫn kiếm sỹ gunbao
Bộ thẻ thuẫn kiếm sỹ

2. Skin Kuma cấp C


Bộ thẻ tiểu sửu gunbao
Bộ thẻ tiểu sửu

3. Skin Kuma cấp B


Bộ thẻ chiến sỹ gunbao
Bộ thẻ chiến sỹ

VII. Skin Maria

1. Skin Maria cấp D


Bộ thẻ thần quan gunbao
Bộ thẻ thần quan

2. Skin Maria cấp C


Bộ thẻ tiểu sửu gunbao
Bộ thẻ tiểu sửu

3. Skin Maria cấp B


Bộ thẻ pháp sư gunbao
Bộ thẻ pháp sư

VIII. Skin Pháp Tu

(Skin Sói Rừng, Skin Vash)

1. Skin Pháp Tu cấp D


Bộ thẻ thuật sỹ gunbao
Bộ thẻ thuật sỹ

2. Skin Pháp Tu cấp C


Bộ thẻ thuẫn kiếm sỹ gunbao
Bộ thẻ thuẫn kiếm sỹ

3. Skin Pháp Tu cấp B


Bộ thẻ đại kiếm sỹ gunbao
Bộ thẻ đại kiếm sỹ

IX. Skin Tiểu Bảo

1. Skin Tiểu Bảo cấp D


Bộ thẻ thuật sỹ gunbao
Bộ thẻ thuật sỹ

2. Skin Tiểu Bảo cấp C


Bộ thẻ chiến sỹ gunbao
Bộ thẻ chiến sỹ

3. Skin Tiểu Bảo cấp B


Bộ thẻ đại kiếm sỹ gunbao
Bộ thẻ đại kiếm sỹ

X. Skin Xiao

1. Skin Xiao cấp D


Bộ thẻ thần quan gunbao
Bộ thẻ thần quan

2. Skin Xiao cấp C


Bộ thẻ thuật sỹ gunbao
Bộ thẻ thuật sỹ

3. Skin Xiao cấp B


Bộ thẻ chiến sỹ gunbao
Bộ thẻ chiến sỹ(Theo kynanggame)
Previous
Next Post »


1 nhận xét:

Click để nhận xét
Unknown
admin
4 March 2015 at 17:25 ×

Phát code game free
Bán code gunbao gunny

Congrats bro Unknown you got PERTAMAX...! hehehehe...
Reply
avatar